Tin Tức & Sự Kiện

Phòng họp hội thảo lớn

5/9/2018 12:00:00 AM
113m2 U-shape 1
16 chỗ
U-shape 2
32 chỗ
Theater
112 chỗ
Banquet
72 chỗ
Classroom
60 chỗ


TIÊU ĐIỂM