Liên hệ

FLC LUXYRY RESORT VINH PHUC

Thông tin & Đặt phòng:

(+84) 97 774 9889

resa@flcvinhphuc.com.vn

Ẩm thực nhà hàng:

‎(+84) 97 774 9889

resa@flcvinhphuc.com.vn

Hội nghị, tiệc cưới:

‎(+84) 97 774 9889

resa@flcvinhphuc.com.vn

TIÊU ĐIỂM